Stel cookie voorkeur in

EN in de zorg

Een kant-en-klaar LMS, volledig gevuld met alle noodzakelijke e-learning en toetsing voor de zorg. Sluit optimaal aan bij de meest recente ontwikkelingen binnen de zorgsector en de nieuwe eisen aan opleiding en ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Op ieder moment vereiste vakbekwaamheden kunnen aantonen, om te voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Inclusief de volledige Vilans-protocollen, zowel theorie als praktijktoetsing.
  • Inzicht in leer- en ontwikkelmogelijkheden, in het kader van mobiliteit.
  • Medewerkers snel kwalificeren/opleiden voor nieuwe functies en bijbehorende eisen bij noodgedwongen interne verschuivingen.
  • Bezuinigingen dwingen tot efficiënter opleiden door middel van e-learning in plaats van klassikaal onderwijs.
  • Complexere zorgvraag vraagt om meer opleiding.
  • Bezuinigingen op HRM vragen om geautomatiseerde leersystemen, zodat de medewerkers wel goed ondersteund blijven in hun opleidings- en ontwikkelingstraject.