Stel cookie voorkeur in

Hoe werkt EN-functioneren

Functioneringsformulier
Dankzij EN-dossier heeft u al een helder overzicht van de competenties die er op elk niveau van uw medewerkers gevraagd worden. Die zijn immers al gekoppeld aan de hoofdfunctie van uw medewerker. Met EN-functioneren kunt u dat vervolgens beoordelen. Ook de medewerker zelf krijgt de gelegenheid om zijn of haar eigen functioneren te beoordelen. Medewerker en leidinggevende vullen onafhankelijk van elkaar het functioneringsformulier in. Tijdens het functioneringsgesprek worden beide ingevulde formulieren naast elkaar getoond, definitief gemaakt, en vastgelegd in het dossier.

Competenties
In EN-dossier  kunt u alle competenties opnemen die binnen de organisatie van toepassing zijn. Per competentie is een algemene definitie te benoemen en er kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden. Voor elke competentie kunnen vervolgens op elk niveau vijf voorbeeldgedragingen worden opgenomen. Daarmee maakt u een “zachte” factor als competenties concreet en meetbaar. Daarmee wordt het zowel voor de leidinggevende als de medewerker overzichtelijk om competenties te bespreken, te beoordelen en te vertalen naar een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).